O nás

Klinika /oddelenie detskej pneumológie a ftizeológie pôvodne fungovali v priestoroch bývalého kláštora postaveného v roku 1909. Na nevyhovujúce podmienky pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov dlhodobo poukazovalo vedenie ústavu aj kliniky. V septembri 2000 na klinike vykonali prieskum pracovníci Ministerstva zdravotníctva SR, ktorí konštatovali nevyhovujúci stav. Navrhované riešenia však nerešpektovali špecifické hygienicko-epidemiologické požiadavky kladené na zariadenia, kde sa liečia respiračné ochorenia, ako je cystická fibróza, resp. išlo o riešenia v neúnosne dlhom časovom horizonte (presahujúcom funkčné obdobie volených orgánov). V tejto situácii sa začalo angažovať pacientske záujmové združenie Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou.

OZ Bambino vzniklo v r. 2012 zo spolupráce JUDr. Rudolfa Durdíka a MUDr. Štefana Mojžiša ako zakladateľov občianskeho združenia, ktoré vzniklo za účelom rozvoja a skvalitňovania zdravotníckej starostlivosti v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby detí s respiračnými ochoreniami liečených na Klinike detskej pneumologie a ftizeológie v Bratislave v Podunajských Biskupiciach.

V súčasnosti spoluorganizujeme niekoľko spoločenských akcií, ktorých finančný výťažok zo sponzorských darov pomáha pri vybavovaní prístrojového diagnostického a terapeutického "parku " detskej kliniky.

Budeme radi ak  prispejete na našu činnosť peňažným darom na náš účet v Poštovej banke.

Číslo účtu:  50045004/6500
IČO :            42262534

Môžete nám darovať aj  2% Vašej dane. 
 Občianske združenie Bambino, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie, Bratislava - Podunajské Biskupice, č. účtu 50045004/6500, IČO: 42262534
Designed by Web Web, v.o.s.