Z histórie Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie

Klinika začínala v Podunajských Biskupiciach pred vyše 50 rokmi ako oddelenie zamerané na prevenciu a liečbu detskej tuberkulózy, ktorá v tých časoch predstavovala závažný zdravotnícky aj celospoločenský problém.
V závislosti od meniacej sa štruktúry detskej chorobnosti oddelenie postupne rozširovalo svoju profiláciu na všetky ďalšie respiračné choroby.
Aj vďaka činnosti tohto zariadenia pod vedením emeritného primára Františka Sýkoru a neskôr emeritnej primárky Evy Nevickej sa v súčasnosti môžeme pýšiť nízkou incidenciou detskej tuberkulózy.

Oddelenie/klinika pôvodne fungovali v priestoroch bývalého kláštora postaveného v roku 1909. Išlo o provizórne riešenie, ktoré však „vydržalo“ vyše 40 rokov.

Vchod do kliniky
Klinika bola v 2001 presťahovaná do rekonštruovaných priestorov. Hnacím motorom zmien, ktoré urýchlili snahy o rekonštrukciu priestorov kliniky, boli o. i. aj špecifické potreby a podmienky, ktoré si vyžaduje starostlivosť o pacientov s cystickou fibrózou.

Na nevyhovujúce podmienky pre hospitalizovaných aj ambulatných pacientov dlhodobo poukazovalo vedenie ústavu aj kliniky. V septembri 2000 na klinike vykonali prieskum pracovníci Ministerstva zdravotníctva SR, ktorí konštatovali nevyhovujúci stav. Navrhované riešenia však nerešpektovali špecifické hygienicko-epidemiologické požiadavky kladené na zariadenia, kde sa liečia respiračné ochorenia, ako je cystická fibróza, resp. išlo o riešenia v neúnosne dlhom časovom horizonte (presahujúcom funkčné obdobie volených orgánov).
V tejto situácii sa začalo angažovať pacientske záujmové združenie Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou, ktorý inicioval na pôde kliniky poslanecký prieskum. Výsledky prieskumu na klinike 18. októbra 2001 boli pre poslancov a poslankyne Výboru pre zdravotníctvo NR SR natoľko presvedčivé, že v štátnom rozpočte na rok 2002 presadili na rekonštrukciu kliniky financie v sume 29 miliónov Sk. Bez tejto podpory by sa v danej situácii rekonštrukciu kliniky nebolo podarilo realizovať. Významnú podporu pri realizácii tohto projektu poskytlo aj vedenie miestnej samosprávy mestskej časti Podunajské Biskupice.

Operácia
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie má dnes významnú úlohu v rámci Slovenska ako vzdelávacie a metodické centrum pre diferenciálnu diagnostiku a liečbu detskej tuberkulózy. Veľkú časť pacientov v súčasnosti predstavujú deti so závažnými formami prieduškovej astmy, s respiračnými alergózami, chronickými pľúcnymi chorobami zo skupiny difúznych intersticiálnych pneumopatií.

 Občianske združenie Bambino, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie, Bratislava - Podunajské Biskupice, č. účtu 50045004/6500, IČO: 42262534
Designed by Web Web, v.o.s.