Novinky

Občianske združenie vzniklo v r. 2012 a už sa mu podarilo spoluorganizovať niekoľko spoločenských akcií, ktorých finančný
výťažok zo sponzorských darov pomáhal pri dovybavovaní prístrojového diagnostického a terapeutického "parku "
detskej kliniky.


Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli venovať 2% dane nášmu združeniu. Za rok 2013 sme získali týmto spôsobom 5.000,- €.

21.12.2013 - Dar elektrického zariadenia

Firma United Technical Services s.r.o. zo Šamorína darovala prostredníctvom nadácie OZ-Bambino elektrické zariadenie pre našu detskú kliniku. Ďakujeme.


27.11.2013 - Nákup diagnostického zariadenia pre gastroenterologickú ambulanciu

Z príspevkov našich sponzorov pre OZ-Bambino bol zakúpený na GAE ambulanciu našej kliniky prístroj GASTROLYZER BREAT HYDROGEN MONITOR a jeho dopľňujúce  komponenty. Prístroj slúži na stanovenie diagnózy intolerancie laktózy a malabsorcie fruktózy u detí stanovením vodíka z výdychu. Hodnota prístroja je 2.330 €.

Týmto spôsobom chceme poďakovať všetkým naším prispievateľom za pomoc.


25.11.2013 - Nákup diagnostických zariadení

Z príspevkov OZ-Bambino boli zakúpené 2 ks zariadení na diagnózu alergicky podmienenej astmy z výdychu, v celkovej hodnote 2.100 €. Tieto zariadenia prispejú na celkové zveľadenie činnosti našej detskej kliniky.

Týmto spôsobom chceme poďakovať všetkým naším prispievateľom za pomoc.


22.11.2013 - Dar piatich laptopov

Od spoločnosti Arval Slovakia  s.r.o. so sídlom: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava sme na Kliniku detskej Pediatrie a Ftizeológie prostredníctvom OZ - Bambino dostali 5 laptopov (typ Latitude 600 tri kusy a Latitude 610 2 kusy + 5 nabíjačiek).

Laptopy budú služiť deťom hospitalizovaným na našej klinike na výuku a spríjemnenie  času ich pobytu u nás počas ich
hospitalizácie. Týmto spôsobom chceme spoločnosti Arval Slovakia poďakovať za pomoc.


 Občianske združenie Bambino, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie, Bratislava - Podunajské Biskupice, č. účtu 50045004/6500, IČO: 42262534
Designed by Web Web, v.o.s.