Kontakt

Poštová adresa:
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
výučbová zákl. LF SZU
UNB – Nemocnica Ružinov
pracovisko Podunajské Biskupice
Krajinská 91
821 05 Bratislava


Kontaktné osoby:
MUDr. Štefan Mojžiš
mojzis@pb.unb.sk

Doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.,
prednosta Kliniky
pediatrickej pneumológie a ftizeológie LF SZU

OZ Bambino
Číslo účtu: 
50045004/6500
                      Poštová banka
IČO :            42262534

OZ Bambino na Facebooku

 Občianske združenie Bambino, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie, Bratislava - Podunajské Biskupice, č. účtu 50045004/6500, IČO: 42262534
Designed by Web Web, v.o.s.